Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM

"jay23.com"


Polityka prywatności: Główny cel
 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia przetwarzanie i ochronę danych osobowych podczas przeglądania strony www.jay23.com ("Witryna") oraz każdej z jej podstron. Czynności te są wykonywane przez firmę J23, Sp. Akcyjna, z siedzibą przy ul. Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, Polska; zarejestrowana w Rejestrze Spółek Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, pod numerem KRS 0000869124, NIP 0000869124, REGON 387502670, e-mail: support@jay23.com ("J23").

Polityka prywatności zawiera wszystkie zasady dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych użytkowników. Dotyczy to zarówno organizacji konkursów, jak i zamówień składanych przez użytkowników na oferowane przez J23 towary i usługi.

Naszym głównym celem jest zapewnienie użytkownikom naszego serwisu internetowego ochrony prywatności co najmniej na poziomie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - PKBR (Dz. U. L 119, s.1).) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. L 119, s. 1). Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest J23 Sp. z o.o. Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie (71-064), Al. Piastów 22.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, klient może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iod@jay23.com.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez użytkowników naszej strony internetowej jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej będą przetwarzane w celach związanych z rejestracją w Sklepie oraz każdorazowo, gdy zostanie udzielona stosowna zgoda, na marketing naszych produktów i usług oraz udział w usłudze Newsletter. W przypadku jakiegokolwiek zakupu towarów, dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy kupna i sprzedaży zakupionych produktów, jak również ich dostawy. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tej umowy.
 2. Przyznaje się podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika na stronie internetowej, wprowadzania produktów i usług do obrotu oraz udziału w serwisie Newsletter, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika lub upływu maksymalnie 5 lat od momentu realizacji zamówienia.
 4. Państwa dane osobowe zostaną przekazane firmom, które świadczą dla nas usługi w zakresie teleinformatyki, działań prawnych i marketingowych, a także firmom, które realizują dostawy towarów. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Zakres i wykorzystanie zgromadzonych danych i informacji

 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o ujawnienie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail i hasło. Dane osobowe, które są niezbędne do uzyskania dostępu do poszczególnych funkcji Strony, będą zawsze oznaczone w taki sposób, aby były łatwo rozpoznawalne w odniesieniu do innych niż istotne danych, których ujawnienie pozostaje w pełnej gestii użytkownika.
 2. Dane osobowe zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub którejkolwiek z jego podstron oraz do korzystania z jego podstawowych funkcji. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez J23 do wypełniania zobowiązań wobec użytkownika.
 3. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika udziału w konkursie organizowanym w ramach Serwisu, wszelkie zebrane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z danym konkursem. W przypadku przyznania użytkownikowi nagrody, jego adres i numer telefonu może zostać przekazany, za zgodą użytkownika, firmie kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie nagrody. Szczegółowy regulamin konkursu określa zasady i warunki udziału w każdym konkursie.
 4. Niektóre lub wszystkie dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym Serwisu zostaną wykorzystane do odpowiedzi na wiadomość zamieszczoną przez użytkownika.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczenie bezpłatnego biuletynu informacyjnego, lub w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie działanie w inny sposób, jego adres e-mail zostanie dodany do naszej elektronicznej listy mailingowej. Lista ta będzie wykorzystywana do przesyłania drogą elektroniczną odpowiednich informacji w formie newslettera do naszych użytkowników. Szczegółowe zasady dostarczania bezpłatnych newsletterów opisane są w Regulaminie usługi Newsletter.
 6. Niektóre lub wszystkie dane osobowe zebrane podczas rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym J23 będą wykorzystane do utworzenia Konta Klienta, jak również do pomocy i realizacji zamówień.
 7. Dane osobowe zbierane przez sklep internetowy J23 mogą być wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika w celu dostarczenia odpowiednich treści podczas przeglądania strony internetowej oraz w newsletterach. W każdym momencie przetwarzanie tych danych osobowych będzie zgodne z prawem.
 8. Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane do zarządzania stroną internetową, wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, badania nawigacji po stronie użytkownika oraz do celów statystycznych. Obejmuje to wykorzystanie Google Analytics w celu gromadzenia informacji dotyczących lokalizacji użytkownika, adresu IP, daty i czasu połączenia, źródła i liczby wykonanych połączeń, przeglądanych podstron Witryny lub w celu personalizacji zawartości Witryny i jej podstron. Dane te nie będą łączone z danymi osobowymi użytkownika, ani nie będą wykorzystywane do ustalenia tożsamości konkretnego użytkownika. Rodzaj zbieranych automatycznie danych zależy od preferencji wybranej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Wszystkim użytkownikom zaleca się weryfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu określenia rodzaju informacji, które są automatycznie ujawniane przez przeglądarkę lub odpowiedniej modyfikacji ustawień. Zaleca się, aby użytkownicy zapoznali się z zawartością sekcji pomocy ich przeglądarki internetowej.
 9. Dane dotyczące lokalizacji, po włączeniu przez użytkownika, są wykorzystywane do dostosowania zawartości witryny internetowej w celu dostarczenia informacji opartych na lokalizacji, w tym między innymi do podania lokalizacji sklepu, który znajduje się najbliżej lokalizacji użytkownika.
 10. Niniejszym oświadcza się, że zgodnie z przepisami prawa może powstać obowiązek prawny ujawnienia, na wniosek organu krajowego, takich danych jak adres IP użytkownika Strony.

Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane za zgodą wyrażoną przez użytkownika, którego dane mają być przetwarzane. Są one również przetwarzane, gdy J23, jako administrator danych osobowych, ma do tego prawo na podstawie przepisów prawa.
 2. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przede wszystkim poprzez zaznaczenie określonego pola, wskazanego podczas każdej procedury mającej na celu ułatwienie dostępu do wybranych funkcjonalności Serwisu, np. podczas wypełniania formularza.
 3. J23 nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę (np. jeśli użytkownik otrzymał nagrodę, jego dane kontaktowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie nagrody; w przypadku złożenia zamówienia na towary lub usługi oferowane przez J23, istotne dane mogą zostać ujawnione podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia) lub gdy ujawnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo.
 4. Jako administrator danych osobowych, J23 jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych zebranych przez Stronę zewnętrznemu podmiotowi na podstawie pisemnej umowy.

Prawa użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, przesyłania i usuwania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W oparciu o dane osobowe użytkowników nie będziemy podejmować automatycznych decyzji, w tym decyzji wynikających z profilowania na podstawie danych osobowych klienta.
 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres e-mail (adres email), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi polegającej na bezpłatnym dostarczaniu newslettera, klikając na link Newsletter znajdujący się w stopce każdego newslettera, wpisując swój adres e-mail w odpowiednie pole, a następnie wybierając przycisk "wypisz się".

Cookies

 1. Witryna korzysta z plików cookie, są to małe pliki tekstowo-numeryczne pobierane na urządzenie użytkownika używane do uzyskania dostępu do Witryny (np. komputer domowy lub smartfon, lub inne urządzenie używane do uzyskania dostępu do Witryny). Pliki cookie umożliwiają naszemu systemowi rozpoznanie użytkownika, gdy ponownie odwiedzi on Stronę przy użyciu tego samego urządzenia.
 2. Pliki cookie gromadzą dane dotyczące korzystania z Serwisu przez użytkownika. Ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Serwisu przez użytkownika, dostosowanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika (np. spersonalizowanych podstron) oraz badanie ruchu użytkowników w Serwisie.
 3. Strona korzysta z plików cookie Google AdWords. Google AdWords umieszcza pliki tekstowe na Twoim dysku twardym, w celu oceny poprawności i efektywności kampanii reklamowych prowadzonych w sieci AdWords, za pomocą:
  - Remarketing;
 4. - Kategorie zainteresowań;
 5. - Podobne adresy;
 6. - Różne rodzaje ogłoszeń, oparte na zainteresowaniach;
 7. - Demografia i ukierunkowanie na lokalizację.
 8. Używamy następujących rodzajów plików cookie:

- Pliki cookie sesji, które zbierają informacje o aktywności Użytkownika po załadowaniu danej strony internetowej i wygasają po zakończeniu sesji w Serwisie;

- Trwałe pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu służącym do uzyskiwania dostępu do Serwisu) i pozostają na nim przez dłuższy czas, po zamknięciu przeglądarki internetowej;

- J23 Pliki cookie strony internetowej oraz pliki cookie osób trzecich, zatwierdzone przez J23, w tym m.in. pliki cookie Google Analytics, które są wykorzystywane do analizy aktywności użytkownika w ramach strony internetowej dla celów statystycznych.

9. Pliki cookie nie są używane do określania tożsamości użytkownika.

10. Pliki cookie są wykorzystywane na stronie internetowej za zgodą użytkownika. Zgodę taką można uzyskać za pomocą wyskakującego okienka lub poprzez kontynuowanie przeglądania po pojawieniu się paska informacyjnego wskazującego, że spowoduje to umieszczenie plików cookie, jakie pliki cookie, jakie są ich cele i przez kogo.

11. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć lub zmienić zakres udzielonego wcześniej zezwolenia na korzystanie z plików cookie na Stronie, a także usunąć je z przeglądarki internetowej.

12. Użytkownik Strony ma również prawo do ograniczenia lub wyłączenia obsługi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w celu zablokowania plików cookie lub wyświetlenia monitu przed zapisaniem pliku cookie w urządzeniu końcowym, używanym do przeglądania Strony. W takim przypadku możliwe jest, że korzystanie z Witryny przez użytkownika będzie mniej efektywne. Użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do określonych treści lub korzystać z niektórych funkcji Witryny, a w skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie stron Witryny może być niedostępne.

Ochrona danych osobowych

Urządzenia zabezpieczające mające na celu ochronę danych osobowych chronią Stronę Internetową. Dane przetwarzane przez J23 są chronione przed modyfikacją, usunięciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub nabyciem, utratą, jak również przed bezprawnym przetwarzaniem, z naruszeniem przepisów prawa określających zasady przetwarzania danych osobowych.

Tylko ograniczona liczba pracowników J23 ma dostęp do danych osobowych użytkownika. Pracownicy ci zostali upoważnieni przez J23 jako administrator danych.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, w tym dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, ochrony danych osobowych oraz korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt z J23 Sp. z o.o. Akcyjna, Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, Polska, lub e-mail support@jay23.com.

Prosimy o kontakt z J23 Sp. Akcyjna, Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin lub e-mail support@jay23.com, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe przez firmę J23, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe zebrane w Serwisie, lub w celu uzyskania dostępu, zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych.


FAQŚledź moje zamówienieRegulaminPolityka zwrotówPolityka prywatności
Relacje inwestorskie
Nowe produkty, nowości na blogu, promocje i wiele innych.
Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wypełniania formularza.